Нормативно-правова база

Нормативні документи

Перелік нормативно-правової документації щодо діяльності ДНЗ

(за матеріалами офіційного сайту Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

- ‘‘Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ від 14.06.2002 № 826 ;

- ‘‘Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів’‘ від 26.08.2002 № 1243;

- ‘‘Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад’‘ від 12.03.2003 № 305;

- ‘‘Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс ‘‘дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад’‘, ‘‘ загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад’‘від 12.03.2003 № 306;

- ‘‘Про затвердження положення про центр розвитку дитини’‘ від 5 жовтня 2009 № 1124;

НАКАЗИ

- ‘‘Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України’‘ Наказ МОН від 20.12.1993 № 455;

- ‘‘Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах’‘ Наказ МОН від 30.01.1998 № 32;

- ‘‘Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах’‘ Наказ МОН від 20.02.2002 № 128;

- ‘‘Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу’‘ Наказ МОН від 24.04.2003 № 257;

- ‘‘Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів’ ‘ Наказ МОН від 24.07.2001 № 658;

- ‘‘Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах ‘‘Наказ МОН від 28.10.2008 № 985;

- ‘‘Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 30.08.2005 № 432/496;

- ‘‘Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 17.04.2006 №298/227;

- ‘‘Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 27.03.2006 № 240/165

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1.   ЗАКОН УКРАЇНИ "Про дошкільну освіту" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст.259 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 142-V ( 142-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 44, ст.433 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269 }
 { Додатково див. Закон N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 }
 { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 290-VI ( 290-17 ) від 20.05.2008, ВВР), 2008, N 27-28, ст.251 }
 { Додатково див. Закон N 835-VI ( 835-17 ) від 26.12.2008, ВВР, 2009, N 20, N 21-22, ст.269 }
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.545 N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41 } 

  Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

  2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (від 4 травня 2012 року,  протокол № 5/2-2), затверджено наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№ 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)»)

3. Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (Розпорядження КМУ № 1721 -р від 27.08.10 року)

4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.07. 11 р. №905 «Про план заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо виконання Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

5.       Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»

6.       Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.09.2010 № 1/9-666 27.09.2010 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку»

7.       Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.08.2011 № 1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

8.       Інструктивно-методичний лист МОН мол спорт України від 20.06.11 №1/9 -482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2013/ 2014 навчальному році»

9.       Інструктивно-методичні рекомендації МОН мол спорт України від 16.03.12 №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»